Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Pošta
První poštovní úřad byl v Adamově zřízen 15. prosince 1850. Pošta byla umístěna v přízemí panského, od roku 1905 závodního, domu číslo 3, který byl později nazývaná jako "Stará pošta". Po založení měl poštovní úřad velmi rozsáhlý obvod: Křtiny, Bukovinka, Bukovina, Březina, Proseč, Babice, Josefov, Vranov, Bílovice a Ochoz. Dne 1. listopadu 1880 bylo do města zavedeno telegrafní spojení, telefonní pak 1. září 1905. Doprava pošty do Adamova byla řešena povozy ze Křtin, a to do roku 1920. Poté bylo zřízeno autobusové spojení Brna, Křtin a okolí.
Prvním správcem pošty byla jistá vdova, jejíž jméno se nedochovalo. Poté poštmistr Zelený, který tu sloužil do roku 1916 (celkem cca 20 let). Zeleného vystřídal Jaroslav Moučka - v letech 1916-1917. Po něm převzal vedení pošty Antonín Schiebl, který byl od roku 1919 vrchním poštmistrem.
Poslední tovární budovou, ve které poštovní úřad sídlil, bylo číslo 6. Přestože byly prostory v továrních budovách nehygienické, malé a tmavé, využívány byly, protože byly továrnou poskytovány zdarma.
V roce 1934 se pošta přestěhovala do nově upravených prostor v obci převzaté novostavbě Šebelovy nadace (číslo popisné 8 a 30).
V roce 1939 odešel do výslužby dlouholetý vrchní poštmistr Antonín Schiebl. Na jeho místo byl ustanoven Antonín Jedlička, poštmistr ze Svitávky.
V době Protektorátu Čechy a Morava byla pošta nadále v rukou českých lidí. Antonín Jedlička byl v roce 1941 v období tzv. Heidrichiády, jako bývalý legionář, zbaven svého úřadu. Jeho místo zaujal další český pracovník J. Göttinger. Němci zde nebyli zaměstnáni žádní, proto museli čeští zaměstnanci po tři roky navštěvovat kurzy německého jazyka. V dubnu a květnu obsadila poštu německá armáda. Po osvobození Adamova byl správou pošty pověřen opět Antonín Jedlička.
V letech 1945-1950 vedl poštu pošt. asistent z Brna, jehož jméno se nedochovalo. V roce 1950 jej vystřídal Boleslav Krobot z Černé Hory, který tu sloužil do roku 1955. Po něm zde nastoupil na jeden rok Stanislav Chladil z Adamova. Od roku 1956 pak Vojtěch Vitouch z Obory. Od 1. března 1959 vedl poštu Rudolf Grim, který zde setrval do roku 1973. Po něm nastoupil Pavel Trnka.
Od roku 1971 se uvažovalo o výstavbě nové budovy pro poštu, ale teprve roku 1976 se započalo se stavbou a 30. listopadu 1979 došlo k slavnostnímu otevření nové budovy pošty a telekomunikací na dnešní ulici U kostela (číslo popisné 420).


Budova číslo popisné 420, ve které pošta sídlila v letech 1979 2011

Dne 1. prosince 1983 byl slavnostně otevřen Dům služeb na Ptačině (číslo popisné 421), kde byla taktéž umístěna pošta.
V roce 1984 v kronice jsou uvedeni tito zaměstnanci:
"Inkasní přepážku vede Hrušáková Irena, peněžní Kubíčková Libuše, sdruženou Kozelská Libuše, listovní Brajerová Radka. Instradace zásilek Zahradníčková Jiřina, doručovatelky Konečná Jana, Opletalová Alena, Beránková Irena, Růžičková Věra a Vašinová Miroslava." (Kronika města Adamova III. díl, s. 101)
V roce 2011 ukončila pošta provoz v budově číslo popisné 420 a byla přestěhována do nově zrekonstruované budovy A-centra (číslo popisné 115). V současné době do adamovské obvodu patří pouze Josefov a Olomučany.


Pobočka České pošty v domě číslo popisném 115

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 20, 124, 156.
Kronika města Adamova II. díl, s. 289-291.
Kronika města Adamova III. díl, s. 101

 

Poslední aktualizace 19. května 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist