Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Školní lesní podnik byl založen roku 1923 v důsledku převodu lesního velkostatku Adamov ze správy Liechtenštejnů ve správu státu, resp. jako zkušební lesní statek Vysoké škole zemědělské v Brně. Polesí Vranov zůstalo dosavadnímu majiteli, který ve Vranově vlastnil rodinou hrobku. Ve dnech 15. až 18. února převedený velkostatek měl výměru 7 134 ha a skládal se z polesí (revírů): Hády, Jezírko, Olomučany, Habrůvka, Babice, Kanice a Křtiny. Současně bylo státní správou převzeto 13 úředníků a 20 zřízenců, kteří složili služební slib před zvláštní přejímací komisí dne 17. února 1923. Stát za statek zaplatil 10 milionů Kč.
O tomto předání psali v Lidových novinách mimo jiné toto:

    "Včera 17. února byl v Adamově úředně převzat bývalý liechtensteinský velkostatek Adamov státem a odevzdán do správy lesnické fakulty vysoké školy zemědělské v Brně. Ministerstvo zemědělství tastupovali: min. rada dr. Šiman a dr. Rouček, Státní pozemkový úřad min. rada Novák, vysokou školu zemědělskou rektor dr. Taufer, prorektor dr. Haša, děkan lesnické fakulty inž. Müller a profesoři dr. Bílovský a inž. Konšel. Za vrchní správu liechtensteinských statků byli přítomni justiční rada dr. Kaplan a vrchní lesní rada Anderka.
    ... Velkostatek odevzdal do státního majetku za pozemkový úřad min. rada Novák, odevzdav jej zástupci ministerstva zemědělství min. radovi dru Šimanovi, jenž jménem státu odevzdal jej rektoru vysoké školy zemědělské v Brně druh Taufrovi jako školní a výzkumný statek pro vysokou školu lesnickou při vysokém učení zemědělském v Brně.
    S dosavadním majitelem a vrchní správou liechtensteinskou rozloučil se jménem úředníků a zřízenců ředitel školního a výzkumného statku docent inž. Kubíče..."
    (Lidové noviny, 18. února 1923)


Budova lesního úřadu v centru Adamova - dnes Smetanovo náměstí
(autor neznámý)

Samotná správní budova ležela právě i v Adamově, na dnešním Smetanově náměstí. Jednalo se o přízemní budovu se sedlovou střechou.
V současné době dosahují jeho pozemky výměry 10 492 ha. Tyto pozemky se nacházejí severně od Brna. Prostor by se dal určit jako čtverec, který je umístěn mezi městy Brno, Vranov, Blansko a Křtiny.
Současný Školní lesní podnik Masarykův les je účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně, především pak její Lesnické a dřevařské fakulty, sídlící ve Křtinách.
Mezi hlavní úkoly ŠLP patří poskytnutí pedagogického a vědeckého zázemí pro fakulty Mendelovy univerzity, řádné obhospodařování majetku ve vlastnictví univerzity a také v neposlední řadě mít nezanedbatelný význam rekreační, výchovný a estetický pro širší okruh veřejnosti.
Právě význam estetický a rekreační si již uvědomovali zakladatelé jak Vysoké školy zemědělské v Brně (později Mendelovy univerzity) tak pracovníci Školního lesního podniku, který následně započali rozvíjet. Od té doby započaly vznikat ve ŠLP lesní palouky a zákoutí, udržovány rozhledy a budovány lesní studánky. V lesích na různých místech byla započata výsadba různých cizokrajných dřevin. Tyto exoty, jak je lze nazývat, dostaly nejen funkci estetickou, ale také studijní.
Josef Opletal, profesor a rektor Mendelovy univerzity, významný český lesník, přišel jako první s myšlenkou vybudování tzv. Lesnického Slavína. Ten v sobě zahrnuje celou řadu pamětních desek a památníků věnovaných významným českým i zahraničním lesníkům. A nejenom jim, též také umělcům, kteří ve svých dílech opěvovali přírodu. Ve Slavíně se nachází také památníky k oslavě stromů a lesů samotných. Nelze opomenou i nemalou skupinu studánek, které upravují vývěr přírodních toků.


Areál se sídlem společnosti ve Křtinách v březnu 2017

V Adamově se do roku 2014 nacházela pila (překladiště dřeva na železniční vagóny), která byla však zrušena. Druhou pilu provozuje ŠLP v Olomučanech. V Adamově je v současné době umístěno již pouze středisko služeb (číslo popisné 374), které nabízí autoservis a mytí vozidel.

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 37.
ol. Velkostatek Adamov odevzdán vysoké škole lesnické v Brně. Lidové noviny čís. 86, 18.2.1923, s. 3.

 

Poslední aktualizace 14. března 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist