Ronovská (Adamov)

Z Adamov a okolí
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Budova školy v roce 2016
Budova školy v roce 2016

Ronovská ulice je ulice, které vznikla v Adamově v 50. letech.

Je nejvýše položená ulice v Adamově 3, Ptačina. Svým způsobem se jedná o dvě nepropojené části, z nichž jedna je slepá. Obě tyto části začínají na ulici Neumannova. Spodní, resp. jižnější, pokračuje jihovýchodním směrem a vrchem obchází nejvýše umístěnou zástavbu Opletalovy ulice. Na pravé straně od silnice se nacházejí tři panelové domy (číslo popisné 444, 443 a 442), z nichž jen k číslu 443 vede příjezdová cesta z této části ulice. Za těmito domy se nachází dále od silnice budova základní školy. Z této strany je přístupná škola pouze o schodištěm o dvou ramenech v jejíchž spodní části je umístěna busta Petra Jilemnického. Dále se již nacházejí pouze garáže. Naproti nim jsou dva poslední stojící Hartle (číslo popisné 253 a 254). Za nimi Adamov končí.

Název ulice vychází z názvu hradu, který se nachází při tzv. Hrádkové cesty směrem na Útěchov. Část Hrádkové je i spodní část ulice Ronovská.

Vrchní část ulice, která obchází panelový dům číslo popisné 443 a překonává velké převýšení, směřuje jihovýchodním směrem až k panelovému domu číslo popisné 442 a budově školy (číslo popisné 281). Ulice dále pokračuje kolem školy až k bytovému domu, která je nyní přestavována na bytový dům, a dále na hřiště. Při něm se nachází budova sloužící jako zázemí pro pořádání kulturních akcí a fotbalových zápasů v malé kopané.

Historie

V 50. letech na místě dnešní trojice panelových domů bylo postaveno 6 dřevěných domů, tzv. Hartlů, další dva již zmíněné stojí při levé straně ulice při konci Ronovské ulice. Při výstavbě panelových domů byla šestice Hartlů asanována. Poslední dva sloužily jako ubytovací kapacity dělníků. Po jejich vystěhování se počítalo i s jejich zbouráním, avšak po roce 1989 bylo rozhodnutí přehodnoceno a nakonec byly postupně byty přiděleny nájemníkům a později odprodány do osobního vlastnictví.

Potřeba nové budovy školy přicházela s přibývajícím počtem obyvatel, a tak bylo rozhodnuto v 50. letech o výstavbě zcela nové školy na nejvyšším bodě Ptačiny, jejíž stavba byla dokončena roku 1956. V roce 1963 pak byla před budovou školy umístěna busta Petera Jilemnického.

Při dokončení nové budovy školy, byla započata v bezprostřední blízkosti také stavba jeslí (číslo popisné 282). Ty byly dokončeny v roce dva roky později. Jednalo se tak o první jesle v okrese. V té době byla jejich kapacita 37 dětí.

Jesle byly zrušeny pravděpodobně na přelomu 80. a 90. let. Následně prodány do soukromého vlastnictví. V roce 2016 přistoupil vlastník k přestavbě budovy na bytový dům. V roce 2013 město Adamov odkoupilo od ŠLP Křtiny hřiště při Ronovské a v roce 2015 na něm vybudovalo zázemí (číslo popisné 505). V roce 2017 přibyly nové lavičky a nově umístěno místo pro ohniště.

Zdroje

  • KALINOVÁ, Bohdana. Obytná zástavba a občanské služby Adamova ve 20. století. Brno: Bakalářská práce, 2011. s. 25.