Smetanovo náměstí

Z Adamov a okolí
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Smetanovo náměstí
Smetanovo náměstí
Smetanovo náměstí z pohledu od ulice Plotní
Smetanovo náměstí z pohledu od ulice Plotní

Smetanovo náměstí je jedno ze dvou náměstí, které se nacházejí v Adamově.

Historie

Jedná se o jednu z nejstarších částí Adamova. Název pro náměstí byl zvolen dle busty Bedřicha Smetany, která zde byla slavnostně odhalena dne 23. května 1937. U staršího obyvatelstva se používal a dosud používá pro tuto část města a její bezprostřední okolí název Dědina (obrat "jít do dědiny"). V Pamětní knize obce Adamov je prostor popisován takto:

„... Po této cestě (poznámka: ulice Plotní) jdouce přijdeme podle hostince "Hanákova" a pekaře Hlavatého na malou návsi (náměstí) obce, uprostřed něhož stojí pumpa obecní a transformátor elektrického vedení osvětlovacího. V pravo dolů vede ulice k potoku Křt. (poznámka: Obchodní ulice) ...“ (Pamětní kniha obce Adamova, s. 4)

Zmíněný Hanákův hostinec (číslo popisné 86) je již přestavěný a náleží k ulici Plotní a dům (číslo popisné 45 a 114) s pekárnou byl v 60. letech asanován. Podobně dopadly budovy Obchodní ulice, které byly zbourány. Na jejich místo přibyla parkovací místa zaměstnanců Adamovských strojíren. Na východní straně náměstí se nacházela ještě nezmíněná budova lesního úřadu (předchůdce Školního lesního podniku), který v té době sídlil v Adamově. Tato zde již také nestojí.

V současné době je prostor vymezen ulicí Plotní na severní straně, bývalým obchodním domem vybudovaným v roce 1966 na východě, rodinným domem číslo popisné 12, budovou a budovou lékárny a lékařských ordinací (číslo popisné 327) a rodinným domem (číslo popisné 12) na jihu a skupina domů (čísla popisné 484, 99, 8 a 30) různého účelu na západě.

Na severní straně je z náměstí vyústěna ulice Plotní směrem do Křtinského údolí, na západ pak směřuje silnice na náměstí Práce. Jihovýchodním směrem pak pokračuje z náměstí ulice Osvobození.

V roce 1972 bylo na plácku před Hanákovým hostincem vybudováno zátiší a umístěn zde památník osvobození, socha Rudoarmějce, který byl přestěhován od národního výboru. Konaly se zde různé vzpomínkové slavnosti, průvody apod. V roce 1994 byla socha odsunuta na ulici Osvobození. Totéž místo bylo v roce 2015 proměněno v parkoviště se 14 parkovacími místy.

V bezprostřední blízkosti zmíněného parkoviště stojí autobusová zastávka, která je obsluhována městskou autobusovou dopravou.

V roce 2023 prošel prostor před před budovami č. p. 327 a 484 rekonstrukcí, byl nově vydlážděn.

Zdroje

  • Pamětní kniha obce Adamova, s. 4, 192.