Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Adamovský zpravodaj
Adamovský zpravodaj je měsíčník, který vydává a distribuuje do všech domácnostní Město Adamov. V roce 1969 začal vycházet měsíčník Zpravodaj města Adamova. Ten byl vydáván do 80. let. V roce 1993 začal městský úřad opět vydávat městský zpravodaj, který měl za úkol předkládat občanům nejdůležitější informace z dění obce. Zpravodaj byl v nákladu 1 000 kusů tisknut jednou měsíčně v ceně jednoho výtisku 3,- Kčs. Ten byl vydáván do roku 1995, kdy byl zprovozněn informační kanál TV. Tyto časopisy však město nemá ve svém archivu. První vydání novodobého Adamovského zpravodaje spadá do roku 2003. Od lednového čísla 2004 je zpravodaj pravidelně zveřejňován na webových stránkách města Adamova. Obsahově je připravován Kulturně-informační komisí Rady města Adamova.


Lednové číslo Adamovského zpravodaje v roce 2004

Z uvedeného lednového čísla je zřejmé, že byl v té době Adamovský zpravodaj vydáván jako dvanáctilistý černobílý časopis, který není dělen do žádných kapitol. V těchto číslech jsou uvedeny například také přepisy vyhlášek města Adamova. Texty jsou skládány do trojsloupcového formátu. V tiráži je uvedena coby odpovědná pracovnice Irena Hrušáková. Tisk zpravodaje zajišťovala společnost ADATISK H + H, Kolonie 446, 679 04 Adamov.
Od lednového čísla roku 2005 byl Adamovský zpravodaj tiskla nová společnost Reprocentrum, a.s., Bezručova 29, 678 01 Blansko. Další změna ve zprostředkovateli tisku proběhla od ledna 2008, kdy byl opět tiskařem zpravodaje ADATISK H & H.
V tentýž rok byla také změněna osoba odpovědná za zpravodaj. Paní Hrušákovou vystřídala Ing. O. Kašpárková, která byla odpovědnou pracovnicí do května 2009. Od dalšího čísla se opět zpravodaje ujala paní Hrušáková.
Od února 2009 byl Adamovský zpravodaj vydán poprvé částně barevně.
Lednové číslo roku 2010 byl ve znamení změny tiskárny. Dosavadní ADATIKS H & H vystřídala tiskárna GRAFEX, spol. s r. o., Kolonie 304, 679 04 Adamov, která Zpravodaj tiskla dva roky.
Od červnového čísla roku 2011 byl počet stran rozšířen na celkových 20. V září téhož roku bylo vydáno již plnobarevné číslo.


První plnobarevné vydání Adamovského zpravodaje v září 2011

Od následujícího roku se tisku zpravodaje chopila společnost MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov, která Adamovský zpravodaj tiskla od lednového čísla.
Zpracování dubnového čísla zpravodaje v roce 2012 přebrala od paní Hrušákové nově Veronika Dudíková.
V příštím roce bylo rozhodnuto o dalším rozšíření stran měsíčníku. Z 20 stran byl Adamovský zpravodaj rozšířen o další 4 strany.
Zpravodaj pro rok 2014 poprvé uvádí také číslo ročníku – XII. Tedy první ročník Adamovského zpravodaje byl vydán v roce 2003.
V roce 2015 došlo k další změně tiskárny. Nově bylo od květnového čísla tisknuto ve společnosti GRAFEX, spol. s r. o.
Od lednového čísla roku 2016 Adamovského zpravodaje přešlo odpovědnost za zpravodaj na Ing. Dagmar Petlákovou, která tuto funkci zastávala do května roku 2018. Tu vystřídal na postu odpovědného pracovníka Lukáš Malý.
V roce 2020, kdy musely být přijata opatření proti šíření COVID-19 bylo kulturně-informační komisí rozhodnuto z důvodu nekonání kulturních akcí o nevydání dvou čísel Adamovského zpravodaje (dubnové a květnové číslo). Proto bylo vydáno v tomto roce pouze 9 čísel. Červnové číslo zpravodaje vytiskla tiskárna Quatro print, a. s., Heršpická 6, 639 00 Brno. Zbylé čísla do konce roku již opět Grafex. Prosincové číslo vyšlo o čtrnáct dní později, než bývá zvykem a tak se stalo, že adamovští občané obdrželi do schránek dvě čísla Zpravodaje – prosinec 2020 a leden 2021.
Od ledna 2021 zpracovává grafickou podobu Adamovského zpravodaje Lukáš Malý, čímž po letech opět měsíčník změnil vizáž. Nová je také od tohoto čísla společnost, která měsíčník tiskne – NOVATISK, a. s. Pražská 1602/7. 678 01 Blansko.


Lednové číslo Adamovského zpravodaje v roce 2021

 

Poslední aktualizace 07. července 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist