Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Jedovnice
Městys Jedovnice (německy Jedownitz) se nachází cca 9 km severovýchodně od Adamova. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251, kdy se uvádí Bohuš z Jedovnic. Roku 1349 koupil Vok I. z Holštejna holštejnské panství, jehož součástí bylo i městečko Jedovnice. V roce 1414 se po Jedovnicích píše Štěpán neznámého rodu (snad Štěpán Kropáč z Holštejna), v roce 1415 nechal na polovině městečka s tvrzí zapsat věno své manželce Jiří z Holštejna a Jedovnic. Před rokem 1437 získal jeho polovinu Jedovnic Jan Tunkl z Drahanovic, druhou polovinu Jedovnic tehdy vlastnil Heník z Valdštejna a Židlochovic, roku 1447 získal i Tunklovu polovinu s tvrzí. Heníkův syn Hynek celé Jedovnice roku 1464 prodal Matěji ze Želetavy, jehož rodu patřily až do roku 1575, kdy městečko koupil majitel rájeckého panství Bernard Drnovský z Drnovic.
Privilegium Rudolfa II. z 26. září 1579 potvrdilo statut městečka a zároveň s ním Jedovnice získaly právo dvou výročních trhů, týdenního trhu každé pondělí a potvrzení odpradávna užívaného znaku společně s právem pečetit zeleným voskem. Od roku 1667 vlastnili Jedovnice Rogendorfové a od roku 1763 Salmové.
V roce 1793 je uváděno 113 čísel s 803 obyvateli, roku 1846 čísel 144 a 1067 obyvatel. Roku 1900 224 domů a 1731 obyvatel.
Dne 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse. K roku 2017 žilo v městysu 2 761 obyvatel.


Kostel svatého Petra a Pavla v Jedovnicích

Místní pověsti:
Jedna z pověstí vypráví o vzniku názvu městyse, kdy bezejmennou ves pojmenoval názvem Jedovnice projíždějící rytíř Crha. Další pověsti vypráví příběhy o zaniklých obcích v místech dnešního rybníka Budkovana a Rakoveckého údolí. Na jejich místech se ozývají zvuky kostelních zvonů, zjevují se hořící poklady, zástupy mrtvých či zlý panský dráb.

Zajímavosti v obci:

 • klasicistní kostel svatého Petra a Pavla – pochází z let 1783–1785.

 • fara – vybudovaná v roce 1781

 • kamenný kříž u kostela z roku 1800

 • kamenný kříž v Chaloupkách z roku 1801

 • socha svatého Jana Nepomuckého – pochází z roku 1717

 • socha Karla Havlíčka Borovského – pochází z roku 1900

 • na jihovýchodním okraji městyse se nachází pětice rybníků Olšovec, Budkovan, Vrbový, Dubový, Dymák, při nichž se rozkládá značné turistické zázemí.

Zajímavosti v okolí:

 • Hugova huť – pozůstatky po bývalé huti, která zde vznikla v polovině 18. století.


Vyústění ručně lámaného náhonu ve skále u Hugovi hutě

 • Kolíbky – skalní masiv nacházející v blízkoskosti Rudického propadání.

 • Singletrail Moravský kras – v roce 2016 nově otevřená síť trailů.

 • zámek Rakovec – vybudovaný snad v druhé polovině 19. století, v posledních letech své existence chátral. V letech 2010–2011 zbourán.

 • památník U zabitého (někdy též u utopeného) – v těchto místech byl 28. října 1922 zavražděn šestnáctiletý ševcovský učeň František Gryc z Podomí, který nesl nové boty zákazníkovi do nedaleké Bukovinky. Podezřelému vražda nebyla nikdy dokázána.

 • přírodní park Rakovecké údolí a přírodní rezervace Rakovec.

 • studánky U Budkovanu, Rakovec, svatého Václava a Šibřinka.

Zdroje:
KNIES, Jan. Blanenský okres, 1902. Brno: Musejní spolek v Brně. s. 88-101.

 

Poslední aktualizace 02. září 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist