Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 420
Přestože se o výstavbě nové budovy pošt a telekomunikací uvažovalo již v roce 1971, projekt byl schválen teprve roku 1975. Se samotnou stavbou, kterou měla na starosti  firma Průmyslové stavby spojů, se začalo o rok později. Jednopodlažní budova s podzemním parkovištěm vyrostla na Náměstí Sovětsko-československého přátelství (dnes ulice U Kostela). Dokončena byla o tři roky později a 30. listopadu 1979 slavnostně otevřena. Celkový náklad na výstavbu budovy činil 15 milionů Kčs.


Průběh výstavby nové poštovní budovy 1. září 1978 (autor František Ecler)

Slavnostního otevření nové budovy se zúčastnil zástupce Jihomoravského ředitelství spojů Adolf Parolek, provozní náměstek okresní správy spojů František Řezníček, zástupce OV KSČ v Adamově Ladislav Štrajt, místopředseda ONV Jaroslav Hrazdíra, předseda MěNV Karel Marek, který zároveň zastupoval MěNF, a zástupci adamovského závodu.


Slavnostní otevření budovy 30. listopadu 1979 (autor František Ecler)

Úvodní slovo přednesl Adolf Parolek, který uvedl že stavba nové pošty byla spojena s mnohými obtížemi, počínajíc nákladnou úpravou obtížného terénu, ale byly zde i problémy investiční a dodavatelské. Ocenil přitom velikou pomoc vedení závodu Adamovských strojíren, dále Městského národního výboru v Adamově, zejména jeho předsedy Karla Marka, konečně pak zaměstnanců okresní správy spojů v Blansku a zaměstnanců spojů okresu Blansko, kteří na této stavbě odpracovali celkem 13 500 brigádnických hodin. Po něm se ujal slova František Řezníček, který ocenil zejména pomoc brigádníků – pracovníků spojů. Kromě jiného také nastínil historii pošty v Adamově. Třetím řečníkem byl předseda MěNV Karel Marek.
Vyvrcholením slavnosti bylo přestřižení modré stuhy, kterou za asistence poštovních doručovatelek přestřihl Adolf Parolek. Část stuhy věnoval jako upomínku předsedovi MěNV Karlu Markovi, klíč od nové budovy předal vedoucímu pošty Pavlu Trnkovi a pozval všechny přítomné k prohlídce pošty.
V roce 2011 je provoz pošty v této budově ukončen a pošta přestěhována
do nově zrekonstruované budovy A-centra (číslo popisné 115). Původní budova pošty je stále ve správě Česká pošta, s.p., která však pro ni nové vyžití nenašla.
V roce 2014 měla politická strana Sdružení nezávislých kandidátů ve svém volebním programu pro komunální volby zahájení projektu rekonstrukce budovy bývalé pošty na seniorské a sociální bydlení.


Podoba budovy dnes

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 289
290.

 

Poslední aktualizace 26. května 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist