Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 421 - Dům služeb na Ptačině
Rozrůstající se Ptačina si vyžadovala i nové zázemí pro obchody, které by poskytovaly dostatečný komfort pro rozrůstající se obyvatelstvo. Bylo rozhodnuto, že na nově vznikající ulici - Družstevní bude postaven Dům služeb. Vystřídal zde tak původní zástavbu z tzv. Hartlů.
Stavba rozdělená do dvou podlaží si vyžádala částku 7 750 000 Kčs. Slavnostní otevření proběhlo za účasti předsedy MěstNV Aloise Kejíka, předsedy Komise pro obchod KNV Antonína Havlíka, tajemníka OV KSČ Blansko Milana Šebelu, místopředsedy ONV Blansko Jaroslava Hrazdíry, představitele k.p. Adamovských strojíren, ředitele podniku Jiřího Lva, místopředsedy CZV KSČ Zdeňka Váchy, představitele města předsedy Měst. KSČ Oty Hofbauera a předsedkyně MěstV NF Boženy Vozdecké, dne 1. prosince 1983.


Průběh prací na stavbě Domu služeb v září 1981 (autor František Ecler)

Při otevření zde sídlil Okresní podnik komunálních služeb, Jednota, drogerie, poradna pro matky a děti, pošta, knihovna, holičství a kadeřnictví, pedikúra, čistírna prádla a bufet. V severovýchodní části se také nachází kryt civilní obrany pro 300 osob.
Budova si, podle svého vzhledu, vysloužila dnes již nepoužívanou přezdívku krematorium.


Dům služeb v roce 1983 (autor František Ecler)

Konverze výměníkové stanice na MKM:
Prostor situovaný v I. NP budovy sloužil jako výměníková stanice byl přebudován na Městský klub mládeže pro volnočasové aktivity s vlastním sociálním a vstupním zázemím a úpravou okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnách.
Na místě vstupních vrat byly zřízeny vstupní dveře 900 x 2550 mm, bylo vybudováno zádveří a šatny, místnost dozoru s WC. Místnost elektrického rozvaděče a místnost předávací stanice tepla byly řešeny jako samostatné uzavřené místnosti. Plocha prostoru pro volnočasové aktivity je řešena ve dvou výškových úrovních s dvěma jednoramennými schodišti do nižší úrovně místnosti. V podélné obvodové stěně byly osazeny prosklené výkladce.
Změnou stavby bylo vybudováno terasy s přístupem z městského klubu mládeže. Terasa je umístěna po celé délce jihozápadní stěny budovy do údolní strany.
Kolaudační souhlas na stavbu byl vydán 25. 9. 2009 stavebním úřadem v Adamově.


Interiér MKM

Další úpravy:
V průběhu roku 2012 probíhala celková výměna původních oken za nová plastová.
Na Fóru 2015 byl vznesen požadavek o zřízení bankomatu na Ptačině. Bylo rozhodnuto a dohodnuto s Českou spořitelnou zbudovat bankomat v Domě služeb. Město se zavázelo na místě vlastními finančními náklady zbudovat nový prostor pro osazení bankomatu. Realizace byla dokončena v květnu 2017.


Dům služeb na Ptačině v současné době

Rekonstrukce budovy:
V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro rekonstrukci celé budovy.

Zdroje:
Městský úřad Adamov, archiv správy majetku města, inv. č. 268, Konverze výměníkové stanice na MKM, Kolaudační souhlas, str. 1, z 25. září 2009.

 

Poslední aktualizace 14. listopadu 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist