Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Domy číslo popisné 42 a 115 - A-centrum
V 50. letech vyvstala potřeba výstavby nových prostor pro nový spolkový život v Adamově. Stavba budovy započala v roce 1951, starý Dělnický dům sloužil jako skladiště a v průběhu stavby kulturního domu byl zbourán. Nová stavba byla dokončena roku 1953 a slavnostní otevření proběhlo 18. prosince téhož roku.
Předávacího ceremoniálu se zúčastnil podnikový ředitel František Kyzlink, který nový kulturní stánek předal do péče závodní odborové skupiny, kterou zastupoval předseda závodní rady Alois Trnka. Vedoucí tajemník OV KSČ v Blansku Václav Pohorský přestřihl pásku. Poté se návštěvníci odebrali do divadelního prostoru, kde byla odehrána zpěvohra Zbojník Ondráš v provedení Státního divadla v Brně.
Od 13. dubna 1954 nesl název Kulturní dům Julia Fučíka. Zde se odehrávala různá kulturní představení a veřejné schůze. V divadelním sále byla postavena i jevištní točna. Postupem času však bylo divadlo nahrazeno kinem.

Přístavba:
Již v 60. letech se začalo uvažovat o rozšíření kulturního domu. Jednalo by se především o rozšíření severního traktu budovy. Ideový návrh rekonstrukce zpracoval dle programu závodního klubu Jar. Fiala z oddělení VOV. Projekt byl nadále odkládán a situace byla opětovně řešena na konci 70. let.
Na počátku ledna roku 1978 jednal MNV se zástupcem podnikového ředitele závodu Adamovské strojírny n. p. panem Černým. Schůze proběhla bez konečného rozhodnutí. Bylo pouze rozhodnuto, že až do Adamova dojede zástupce ÚRO z Prahy k jednání se zástupci vedení podniku a ZK ROH, budou k tomuto jednání přizváni zástupci MNV Karel Marek (jako předseda MNV) a Josef Alexa (jako předseda komise pro výstavbu). Na této schůzi pak bude dohodnuta buď přístavba stávajícího kulturního domu nebo stavba nového kulturního domu. Zda-li se schůze uskutečnila není známo.


Perspektivní pohled podle návrhu Jar. Fialy vypracoval Julius Malý


Kulturní dům Julia Fučíka snad v 80. letech (autor neznámý)

Dne 3. dubna 1987 byla započata generální oprava celé budovy. Provoz kina byl přesunut do ZK ROH ZVS Adamovských strojíren. 17. ledna 1989 byla dokončena rekonstrukce celé budovy. V jižním traktu byla zřízena závodní jídelna.
Po krachu Adamovských strojíren byla budova prodána, nakonec opuštěna a pustla. Nějakou dobu v části objektu fungovala i hospoda, avšak i tak byla později zavřena.

Proměna na A-centrum:
Od roku 2008 do 2011 byl objekt rekonstruován. Dne 20. dubna 2011 byl slavnostně otevřen pro veřejnost. V části objektu, kde se dřív nacházela jídelna je umístěn supermarket Albert a v traktu po kině je umístěno několik dalších prodejen (kavárna, pizzerie, pošta, kadeřnictví apod.). Objekt také nese nový název: A-centrum.
V roce 2018 byla na zdi objektu umístěna pamětní deska připomínající Josefa Chalikova.


Stav v květnu 2011 po rekonstrukci

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 236, 237.
Bez uvedení autora. Bez názvu. Směr, 7. července 1960, roč. XI., č. 30. Adamov: Adamovské strojírny., s. 1.

 

Poslední aktualizace 29. ledna 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist