Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Domy číslo popisné 8 a 30
Budova patří k historickému jádru obce. Stavba budovy číslo 30 byla v roce 1934 financována z Šebelovy nadace, díky čemuž byl tou dobou nazýván "Dům Šebelové dobročinné nadace". Nešlo však o stavbu zcela novou, ale o přestavbu stavby zde se nacházející. Jaké měla tato původní budova dispozice není známo. Budovu na stejném místě lze nalézt zakreslenou na mapě z roku 1826, následně ve všech třech Indikačních skicách (1871, 1897 a 1911).


Centrum Adamova na mapě v roce 1826 - budova na místě současné stavby označeny čísly 30 a 31(autor neznámý)

V roce 1934 se zde po přestavbě budovy usídlila pošta, která se přestěhovala z původní budovy tzv. Staré pošty (čísla 3), a četnická stanice.
V 60. letech 20. století bylo zapotřebí rozšířit stávající prostor a tak bylo uvažováno a přístavbě či nadstavbě budovy. Po dohodě mezi MNV v Adamově a Okresní správou spojů v Blansku, které oznámilo, že nemá dostatek financí na pokrytí přestavby, bylo rozhodnuto o vykoupení sousedního dobu číslo 8. Ten vlastnila paní Sýkorová, která s návrhem souhlasila pod podmínkou, že jí bude poskytnut vhodný náhradní byt. Rada města vyjednala s Adamovskými strojírnami přidělení tohoto bytu. Písemné vyjádření podepsané ředitelem závodu a předsedou MNV bylo odesláno Krajské správě spojů do Brna.


Budova pošty v srpnu 1979 (autor František Ecler)

V 70. letech se začalo uvažovat o výstavbě nové budovy pro potřeby pošty. S její stavbou bylo započato v roce 1976 a o tři roky později byla slavnostně otevřena. Pošta se tedy přestěhovala do těchto prostor. O dalším využití budovy nejsou zatím zprávy.
Dne 25. srpna 1987 bylo vydáno stavební povolení ke stavbě "Rekonstrukce domu č. p. 30" jako objekt sociálního zařízení (šatny, sprchy, WC, kanceláře vedoucího, mistra a svačinářky) v rámci výstavby "Konkurs". Kolaudační souhlas byl vydán 26. dubna 1988. Celý objekt byl vlastníkem k. p. Adast přenechán k dočasnému užívání Pozemním stavbám Brno do 30. června 1991.
Dne 3. září 1991 byl městským zastupitelstvem schválen návrh starosty Jana Hlavatého o využití budov jako pekárny. Celková částka na přestavbu vyšla na 4,6 milionu Kč. Projekční příprava rekonstrukce budovy byla zadána olomoucké Kovoprojektu, dodávka pecí a ostatních zařízení včetně instalace pak firmě Ravoj, taktéž z Olomouce. Vlastní stavbu zajišťoval Agrostav Blansko. Největší změna prodělala budova číslo popisné 8, které přístavbou přibylo nadzemní podlaží.


Rekonstrukce budovy na přelomu září a října v roce 1992 (autor František Ecler)

Na konci listopadu 1992 byla pekárna uvedena do zkušebního provozu, 30. listopadu téhož roku pak proběhl den otevřených dveří. Pekárna byla z finančních důvodů v druhé polovině 90. let zavřena. V současné době je budova číslo popisné 30 částečně užita jako bytová jednotka a číslo popisné 8 nevyužívána.


Číslo popisné 8 vlevo a 30 vpravo; rok 2011

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 111.
Kronika obce Adamova II. díl, s. 81 a 82.
Městský úřad Adamov, archiv stavebního úřadu, inv. č. 30, Č. p. 30, Stavební povolení, z 25. srpna 1987.
Městský úřad Adamov, archiv stavebního úřadu, inv. č. 30, Č. p. 30, Kolaudační rozhodnutí z 26. dubna 1988.

 

Poslední aktualizace 22. května 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist