Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům bez čísla popisného - Železniční zastávka
Železniční zastávka se nachází v severní části Adamova, cca 1 km od vlakového nádraží (číslo popisné 107), na železniční trati spojující Českou Třebovou s Brnem. Je rozdělena na dvě části. První část, asi 300 metrové nástupiště, je spojena s budovou pro prodej lístků krytým schodištěm. Toto nástupiště je situované z východní strany železnice - směr na Blansko. Z této strany zastávky vede most přes Svitavu, který ji spojuje s bývalým areálem Adamovských strojíren. Most je v současné době uzavřený. Druhá strana železniční zastávky se skládá z 200 metrového nástupiště, ke kterému vede pod tratí podchod. Z toho nástupiště odjíždí vlaky na Brno.
O vybudování zastávky se o uvažovalo již za okupace. Toto však z bezpečnostních důvodů německá správa odmítla povolit. V roce 1946 se Škodovy závody dohodly se zástupci drah, že zastávka bude vybudována na náklad závodu. Dále se o zastávku bude starat, osvětlovat a prodávat jízdenky budou zaměstnanci závodu. Před stavbou nástupišť musel být zbourán strážní domek č. 132. Po celé jaro a část léta prováděli stavbu němečtí vězni, po jejich odchodu dílo převzala firma Konstruktiva.
První vlak zde zastavil 27. ledna 1947, ten zde byl přivítán závodní hudbou. O významu tohoto činu pak promluvil ke shromáždění Emil Hejl za vedení závodu a za závodní výbor ROH Josef Řehák. V prvních měsících zastavovalo v obou směrech celkem osm vlaků, ale koncem roku tento počet vzrostl na 14. Prodejna jízdenek byla otevřena dne 15. ledna 1957.
Celková přestavba celé vlakové zastávky se prováděla ve dvou etapách v roce 1971 a 1972. První etapa spočívala v ražbě podchodu, který byl dokončen 1. srpna 1972. Druhou etapou byla výstavba nástupišť, čekáren a správní budovy. Celkové náklady na přebudování železniční zastávky se vyšplhaly na 6 a půl milionu korun.
Slavnostní předání dokončené zrekonstruované zastávky proběhlo 11. prosince 1973. Slavnosti se zúčastnili zástupci MNV v čele s předsedou Karlem Markem, zástupci závodu v čele s podnikovým ředitelem Josefem Chalikovem a zástupci ŽS Brno, kteří novou zastávku vybudovali.


Vlevo podchod k nástupišti směr Brno, vpravo správní budova s krytým schodištěm na nástupiště směr Česká Třebová

Zdroje:
Bez uvedení autora. 150 let trati Brno-Česká Třebová. 1999. s. 75.

 

Poslední aktualizace 10. března 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist