Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Ulice Komenského
Jedná se o ulici nedokončeného oválného tvaru táhnoucí se po celé délce Horky. Její vznik je datován do 60. let, kdy začala mohutná bytová výstavba. Před zastavěním se pozemky skládaly z polí a ovocných sadů JZD Adamov.
Ulice začíná u obchodního domu (číslo popisné 344) v nadmořské výšce cca 295 metrů, kde tvoří křižovatku se Sadovou ulicí. Za obchodním domem a lávkou se nachází několik rodinných domů, škola (číslo popisné 324) vpravo, dům s pečovatelskou službou - DPS (číslo popisné 328) a  monoblok "Hradčany" vlevo. V prostoru mezi školou a DPD se nachází zastávka MHD. Tento úsek se drží víceméně vodorovně s vrstevnicí 300 m. n. m. Na severozápadě, kde se ulice stáčí o 180° vpravo, se nachází ve vnitřním úhlu bytový dům (číslo popisné 322), točna se zastávkou MHD a koupaliště a řada garáží na vnější straně. V tomto bodě začíná terén prudce stoupat. U zmíněného bytového domu je nadmořská výška cca 315 metrů. Zde po překonání značného převýšení (nejvyšší bod cca 325 m. n. m.) opět ulice začne mírně klesat až k dvojici panelových domů (čísla popisná 334 až 336 a 337 až 339), kde plynule naváže na ulici Sadovou (cca 320 m. n. m.). U vrcholu ulice se nacházejí další rodinné domy.


Pohled na ulici Komenského z lávky; vlevo DPS a Hradčany, vpravo je budova školy zakryta stromy

Stavba obchodního domu otevřeného v roce 1973 a lávka, postavena zde pro překonávání výškového rozdílu mezi obchodním domem a panelovými budovami na ulici Sadová, působí dojmem brány na tuto ulici.
Budova školy zde byla vystavěna v roce 1966 a 70. letech byla dokončena její přístavba. U jejího vchodu je umístěna busta Tomáše G. Masaryka, jež sem byla přemístěna v roce 2010.
Naproti škole přes silnici byla postavena v roce 1969 nová budova mateřské školy, ze které se po přestavbě v roce 2002 stal dům s pečovatelskou službou (DPS) o 27 bytech. Souběžně s touto budovou vznikly taktéž jesle, které stávaly severozápadně od školy. Kdy byl jejich provoz zastaven není známo. Kolem roku 2000 byly asanovány a následně na jejích místě vzniklo dětské hřiště.
Hradčany zde byly budovány od poloviny roku 1963 a v lednu roku 1965 byly dokončeny. Jedná se o zděný bytový monoblok o 326 bytech (čísla popisná 310 - 321). Díky svým rozměrům a umístění - nad starou zástavbou Adamova - je často kritizován. Materiály stavebního úřadu budovu popisují takto:

    Obytný monoblok – 326 byt. jednotek je situován podélnou osou na jihozápadní svah 'Na Horce'. (...) Objekt je sedmipodlažní s ustupujícím suterénem. Z 236 byt. jednotek je 8 jednopokojových a 176 b. j. dvoupokojových a 52 třípokojových. Průměrná užitková plocha je 37,57 m2. Architektura objektu je vyjádřena pojetím kolektivního bydlení. (Obytná zástavba a občanské služby Adamova ve 20. století, s. 27)

Fotografie kostela svaté Barbory (číslo popisné 377) s monoblokem v pozadí byla použita v roce 2007 při soutěži o největší hrůzu Jihomoravského kraje.
Naproti monobloku je řada parkovacích míst. I přes takové množství je stále parkování na Horce problematické.
Bytový dům v ohybu ulice pochází z roku 1966, kdy zde byl vybudován jako internátní ubytování pro potřeby středoškolských studentů navštěvujících adamovské učiliště. Kromě bytových jednotek se v domě nachází taktéž mateřská škola a nízkoprahové zařízení Zlatá zastávka. V blízkosti tohoto domu se nacházelo čerpací zařízení, které na Horku čerpalo vodu z Křtinského potoka pro potřeby zavlažování ovocných sadů. Po zrušení sadů bylo rozhodnuto vybudovat u čerpadla koupaliště, které se zde nachází doposud.
 


Komenského ulice je na mapě vyznačena červeně (autor © Přispěvatelé OpenStreetMap)

Zdroje:
Kronika města Adamova, s. 9, 51.
KALINOVÁ, Bohdana. Obytná zástavba a občanské služby Adamova ve 20. století. Brno: Bakalářská práce, 2011. s. 27.
Anketa: Největší hrůza Jihomoravského kraje [online]. [cit. 2015-10-09]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/ankety.aspx?id=A20070911_itu_414>

 

Poslední aktualizace 15. července 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist