Starý hřbitov

Z Adamov a okolí
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Starý Adamov
Starý Adamov
Pískovcový ornament na vstupní bráně do areálu hřbitova
Pískovcový ornament na vstupní bráně do areálu hřbitova

Starý hřbitov byl v Adamově vybudován společně s kostelem svaté Barbory, farou a novou budovou školy v 50. letech 19. století. V areálu hřbitova se nachází kaple a márnice. Řada hrobů je vyzdobených litinovými kříži a plastikami z 2. poloviny 19. a začátku 20. století.

Starý hřbitov je stavěn ve shodném slohu jako kostel a fara – novogotickém. Celý areál je obehnán zděnou zídkou. V západní části je vstupní portál řešen masivní bránou, která je taktéž vystavěna z cihel. Na oblouku brány je pískovcový ornament, ve kterém je vytvarována stuha, nesoucí latinský nápis: Tu eis domine dona requiem et locum indulgentiae. V překladu: „Ó pane, dopřej jim odpočinku a odpuštění“.

Historie

V roce 1930 byl hřbitov rozšířen o darovaný pozemek paní Marií Šebelovou. V areálu byla také postavena kašna. Stavební práce prováděl stavitel Jalový z Blanska. Následující rok byla tato nová část hřbitova vysvěcena.

Dne 14. listopadu 1956 byl hřbitov převeden do správy MNV. V roce 1972 započala výstavba nového hřbitova na Ptačině, a tak byl stávající hřbitov od 1. června 1982 uzavřen pro další pohřbívání. Dne 11. května 1995 byl tento hřbitov vyhlášen kulturní památkou.

V roce 2016 bylo provedeno restaurování dveří hřbitovní kaple. Ty jsou osazeny v kamenném sedlovém portále. V tympanonu nad nimi je umístěn lichtenštejnský erb. Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky byl v rámci státní finanční podpory v programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností poskytnut finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč. Restaurátorské práce byly provedeny Martinem Špačkem, který je držitelem povolení MK ČR pro restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva.

Výběr pohřbených

Fotogalerie

Zdroje

  • Pamětní kniha obce Adamov, s. 43.
  • ROZMAHEL, Jakub. Kostel sv. Barbory v Adamově osmdesát let jeho života. Brno: vlastním nákladem, 1937. s. 4.
  • BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 115-116.
  • Bez uvedení autora. Oprava vstupních dveří kaple na starém hřbitově v Adamovský zpravodaj, 2016, č. říjen. Adamov: město Adamov. s. 10.