Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Vlečka
V roce 1893 byla v Adamově postavena první vlečná dráha. Vedle od železniční zastávky, kde křižovala cestu kolem řeky, a dále pokračovala na sever Adamova, k centru města. Zde procházela kolem nově vystavěného Skalního sklepa (číslo popisné 57) a Svitavu překlenula u místa, kterému se říkalo "U fabriky" (současné Náměstí Práce). V roce 1922 došlo k položení třech nových kolejí u Skalního sklepa.


Posun vagónů s výrobky po vlečce u Skalního sklepa na počátku 20. století (autor neznámý)

Kdy došlo k přeložení vlečné dráhy a postavení mostu pro vlečku u fotbalového hřiště zatím není jasno.


Vlečka v období, kdy dosahovala největšího rozvětvení (podklad mapy.cz)

Po vstupu Adamovských strojíren do likvidace byla částečně vlečka rozebrána. Především část vedoucí na nábřeží Svitavy od fotbalového hřiště k Náměstí Práce, kde byly odmontovány kolejnice i pražce. Dále pak úvrať a odstavné koleje u A-centra, v době kdy probíhala jeho rekonstrukce.

Znovuzprovoznění vlečky:
Až ke sporům vyvrcholila rekonstrukce vlečky, firmou Expono, která započala v první polovině roku 2013. Firma musela nechat přebudovat výhybku u A-centra, která se proti původní zkrátila a postrádá odstavné koleje. V roce 2013 byl také opraven nedaleký železniční přejezd, který vedl k mostu směřující do areálu. Druhý přejezd, který je umístěn na frekventované silnici spojující severní část Adamova s jižní, se započal rekonstruovat 9. dubna 2013. Firma nechala odstranit asfaltovou výplň kolejí. Od té doby začali cyklisté nezvyklí na tuto překážku poměrně často na tomto místě havarovat. Největším problémem přejezdu se stal úhel, pod kterým křižuje silnici spojený s velkou hloubkou drážky mezi kolejí a silnicí. Před přejezd byly instalovány cedule speciálně cyklisty upozorňující, později byly drážky provizorně zasypány pískem. K nehodám však dále dochází. Před zprovozněním byl písek odstraněn a nahrazen gumovou hadicí.


Kontroverzní přejezd u železniční stanice v roce 2013 (více fotografií vlečky zde)

První vagóny projely po vlečce v únoru 2014. V dubnu téhož roku byla provedena úprava komunikace po obou stranách přejezdu. Dne 14. května 2014 byl střed mezi kolejemi zarovnán asfaltovou směsí.
K posunu se používá dieselelektrická čtyřnápravová lokomotiva řady 742, která se vyráběla v pražském ČKD.


Lokomotiva řady 742 používaná na vlečce v roce 2014


Ta část vlečky, která je v současné době využívána (podklad mapy.cz)

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 35.
ONDRÁČKOVÁ, Eva. Adamov: cyklisté denně krvácí. Kvůli kolejím [online]. [cit. 2013-07-15]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamov-cykliste-denne-krvaci-kvuli-kolejim-20130426.html>
ONDRÁČKOVÁ, Eva. V Adamově na železniční vlečce stále bourají cyklisté [online]. [cit. 2013-07-15]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/v-adamove-na-zeleznicni-vlecce-stale-bouraji-cykliste-20130607.html>
CHARVÁT, Jan. Vlečka v Adamově je v provozu. Cyklisty upozorní nové piktogramy [online]. [cit. 2014-03-14]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/vlecka-v-adamove-je-v-provozu-cyklisty-upozorni-nove-piktogramy-20140313.html>

 

Poslední aktualizace 30. října 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist