Busta Tomáše Garrigua Masaryka (Adamov)

Z Adamov a okolí
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Busta Tomáše Garrigua Masaryka v roce 2010
Busta Tomáše Garrigua Masaryka v roce 2010

Busta Tomáše Garrigua Masaryka (1850–1937), prvního československého prezidenta, kterou vytvořil akademický sochař Jan Tříska (1904–1976), byla roku 1938 odhalena na terase před měšťanskou školou, na ulici Osvobození v Adamově.

Historie

Pod pomníkem, do čelní stěny architektonicky vyřešeného ochozu, byla současně vložena deska se jmény občanů Adamova padlých za svobodu národa v poslední světové válce, která sem byla umístěna společně s bustou. Kvůli zhoršující se politické situaci však neproběhlo slavnostní odhalení. Jak se však píše v Pamětní knize obce Adamova:

„Neviditelná ruka adamovs. občanů stále vyměňovala čerstvé květy u pomníku, a při narozeninách TGM a v jeho úmrtní den a v den dušiček i při jiných příležitostech kladly občané květy a věnce a zapalovali svíčky, aby tak němě, tajně a bez oslav vzpomínali našeho prvního presidenta, osvoboditele a našich občanů padlých za svobodu národa.“ (Pamětní kniha obce Adamova, s. 141)

V lednu 1941 byl její podstavec sražen na zem, přičemž se rozbil, a busta byla ukradena. Říšskými úřady bylo vyšetřování tohoto činu znemožněno, avšak předpokládalo se, že za čin byl odpovědný nacisty obdivující trafikant Zahradníček. Po válce byla na původním místě odhalena busta nově odlitá. Slavnostní akt proběhl 16. června 1946 za hojné účasti občanů města, Sokolů a legionářů z okolí. Hlavním účastníkem byl prof. dr. Hájek, legionář z Brna.

Dne 15. června 1953 podal pan Švihla návrh na její odstranění. Dne 4. července téhož roku se tak stalo. Podle pamětníků byla následně schována u pana Baldermanna pod uhlím. V 60. letech byla vyvíjena aktivita o její navrácení, avšak rok 1968 těmto snahám udělal přítrž. Busta byla zpočátku ukryta nadále v Adamově, ale později se ji podařilo ukrýt pracovníku blanenského muzea Vratislavu Grolichovi.

Po 17. listopadu 1989 se začalo uvažovat o navrácení busty zpět na původní místo. Dne 9. prosince 1989 zaslal Vratislav Grolich písemný požadavek tehdejšímu MěstNV o reinstalaci busty. Sám Grolich zajistil její rekonstrukci a odlití písmen v ČKD Blansko. Občanské fórum a historicko-vlastivědný kroužek a další občané města provedli rekonstrukci památníku. OF provedlo mezi občany finanční sbírku a potřebnou další částku doplatil obecní úřad.

Slavnostní znovuodhalení proběhlo 26. října 1990. Při oslavě vyhrávala dechová hudba žáků Základní umělecké školy, slavnostní projev pronesl Vratislav Grolich, v němž připomněl historii tohoto památníku. Samotnou bustu odhalil první mluvčí adamovského OF pan František Voráč, R. Nejedlá položila velkou kytici bílých karafiátů s trikolórou za všechny občany města. Zazněla taktéž hymna Československé republiky.

Při této příležitosti vydalo OF v Adamově Pamětní list s fotografií Tomáše G. Masaryka, na kterém byla krátce popsána historie památníku. Pamětní list připravil Vratislav Grolich a list byl uložen do busty s podpisy členů OF a dalších. Pamětní list byl prodáván přítomným občanům za 2 Kčs.

Poté co byla ZUŠ přesunuta do budovy ZŠ na ulici Ronovská, byla také busta v roce 2010 přesunuta. Nové umístění našla před budovou základní školy na ulici Komenského.

Zdroje